Priestly Blessing

Education / Foreign languages / Meet Hebrew

Priestly Blessing

Priestly Blessing
(heb. בִּרְכַּת כֹּהֲנִים - birkat kohanim priestly Blessing or priestly benediction)
Triple priestly blessing.

בִּרְכַּת כֹּהֲנִים (birkat kohanim) - priestly Blessing or priestly benediction.

3-кратное священническое благословение.


 Priestly Blessing 

Numb 6:23-26

[May] YHWH bless you and keep you
[May] YHWH make His face shine on you, and show you favor –
[May] YHWH lift up His face to you, and give you peace –

 Transliteration  Yevhārēkh-khā YHWH veyishmerēkhā ...
Yāʾēr YHWH pānāv ēlekhā viḥunnékkā ...
Yissā YHWH pānāv ēlekhā veyāsēm lekhā shālōm.

 Original  יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶֽךָ ׃ ס
יָאֵר יְהוָה ׀ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ ׃ ס
יִשָּׂא יְהוָה ׀ פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלֽוֹם ׃ ס