Internet review - Lite Web-master Graphics Games Freeware Time Christmas Bible
Christian Internet Media Bible Teachings Ministry Church Israel
Audio Bible society Bible Video Buy Bible Strong numbers Online Bible Translations Christian ChurchesBooks of the Bible in languages of nations

<<<

Not all languages can be displayed, it depends on the system settings and font
 1. Maltese (Malti)

Bibbja Bible

It-Testament il-Qadim

Old Testament
 1. Ġen - Ġenesi (Genesis)
 2. Eżo - Eżodu (Exodus)
 3. Lev - Levitiku (Leviticus)
 4. Num - Numri (Numbers)
 5. Dew - Dewteronomju (Deuteronomy)
 6. Ġoż - Ġożwè (Joshua)
 7. Mħa - Mħallfin (Judges)
 8. Rut - Rut (Ruth)
 9. 1Sa - 1 Samwel (1 Samuel)
 10. 2Sa - 2 Samwel (2 Samuel)
 11. 2Sl - 2 Slaten (1 Kings)
 12. 1Sl - 1 Slaten (2 Kings)
 13. 1Kr - 1 Kronaki (1 Chronicles)
 14. 2Kr - 2 Kronaki (2 Chronicles)
 15. Esd - Esdra (Ezra)
 16. Neħ - Neħemija (Nehemiah)
 17. Est - Ester (Esther)
 18. Ġob - Ġob (Job)
 19. Sal - Salmi (Psalms)
 20. Pro - Proverbji (Proverbs)
 21. Koħ - Koħèlet; Ekklesjasti (Ecclesiastes)
 22. Għa - L-Għanja tal-Għanjiet (Song of Solomon)
 23. Isa - Isaija (Isaiah)
 24. Ġer - Ġeremija (Jeremiah)
 25. Lam - Lamentazzjonijiet (Lamentations)
 26. Eże - Eżekjel (Ezekiel)
 27. Dan - Danjel (Daniel)
 28. Hos - Hosegħa (Hosea)
 29. Ġoe - Ġoel (Joel)
 30. Għa - Għamos (Amos)
 31. Għa - Għabdija (Obadiah)
 32. Ġon - Ġona (Jonah)
 33. Mik - Mikea (Micah)
 34. Naħ - Naħum (Nahum)
 35. Ħab - Ħabakkuk (Habakkuk)
 36. Sof - Sofonija (Zephaniah)
 37. Ħag - Ħaggaj (Haggai)
 38. Żak - Żakkarija (Zechariah)
 39. Mal - Malakija (Malachi)

It-Testment il-Ġdid

New Testament
 1. Mat - L-evanġelju skond San Mattew (Matthew)
 2. Mar - L-evanġelju skond San Mark (Mark)
 3. Luq - L-evanġelju skond San Luqa (Luke)
 4. Ġwa - L-evanġelju skond San Ġwann (John)
 5. tal - L-atti tal-Appostli (Acts)
 6. Rum - L-ittra lir-Rumani (Romans)
 7. 1Ko - L-ewwel ittra lill-Korintin (1 Corinthians)
 8. 2Ko - It-tieni ittra lill-Korintin (2 Corinthians)
 9. Gal - L-ittra lill-Galatin (Galatians)
 10. Efe - L-ittra lill-Efesin (Ephesians)
 11. Fil - L-ittra lill-Filippin (Philippians)
 12. Kol - L-ittra lill-Kolossin (Colossians)
 13. 1Te - L-ewwel ittra lit-Tessalonikin (1 Thessalonians)
 14. 2Te - It-tieni ittra lit-Tessalonikin (2 Thessalonians)
 15. 1Ti - L-ewwel ittra lil Timotju (1 Timothy)
 16. 2Ti - It-tieni ittra lil Timotju (2 Timothy)
 17. Tit - L-ittra lil Titu (Titus)
 18. Flmn - L-ittra lil Filemon (Philemon)
 19. Lhu - L-ittra lil-Lhud (Hebrews)
 20. Ġak - L-ittra ta’ San Ġakbu (James)
 21. 1Pi - L-ewwel ittra ta’ San Pietru (1 Peter)
 22. 2Pi - It-tieni ittra ta’ San Pietru (2 Peter)
 23. 1Ġw - L-ewwel ittra ta’ San Ġwann (1 John)
 24. 2Ġw - It-tieni ittra ta’ San Ġwann (2 John)
 25. 3Ġw - It-tielet ittra ta’ San Ġwann (3 John)
 26. Ġud - L-ittra ta’ San Ġuda (Jude)
 27. Apo - Il-ktieb tal-Apokalissi (Revelation)

Second-canonical books

 1. - (Tobit)
 2. - (Judith)
 3. - (1 Maccabees)
 4. - (2 Maccabees)
 5. - (3 Maccabees)
 6. - (Psalm 151)
 7. - (Prayer of Manasseh)
 8. - (Wisdom)
 9. - (Sirach)
 10. - (Psalms of Solomon)
 11. - (Baruch)
 12. - (Epistle of Jeremiah)
 13. - (4 Maccabees)
 14. - (Bel and Dragon)
 15. - ()
 16. - (2 Ezra)
 17. - (3 Ezra)
 18. - (Susanna)
 19. - (Azariah)
Print Friendly and PDF

Bible formats Printed Bible Abbreviations of Bible translations

Numbering difference of Russian and English Bible Ancient Greek New Testament
Organization
Bible Society Organization involved in Bible translation Bible Translation Mission Biblical movement
Bible translations
Types of Bible editions Unlocked Bible Hebrew translation Literal translation Simplified Translation Paraphrase
Russian Bible translations
Russian Bible translations Synodal Translation 1876 RBS Modern Translation
English Bible translations
Abbreviations of the English Bible translations Best English translation of Bible English Bible translations In plain English Translations Translations into English live

Terms of publication of the article
Advertising
About us
Graphics

Fonts
Logos
Brandbooks
Pictogramms
Heraldry

Popular

Check a website level
A website registration
How to creat a website
#1 on Google
Online Translators
Password

Internet top

©2005-2020, Web studio Ph4 - Internet Catalog for user, web-master and designer v. 5.3